Obaveštavamo Vas da je od 01.07.2012.godine počela primena tarifnog sistema, prema kome se naknada za isporuku toplotne energije izmiruje kroz tarifne stavove:

a) Za fiksni deo troškova (priključna snaga) naplata će se vršiti tokom 12 meseci počevši od jula meseca 2012.godine,
Naknada se utvrduje po m2 stambene površine.

b) Za varijabilni deo troškova (isporućena toplotna energija) naplata će se vršiti u periodu grejne sezone oktobar-april.
Naknada se utvrđuje po kWh registrovane potrošnje u toplotnoj podstanici zgrade.

Ugradnja pojedinacnih mernih jedinica po stanovima je moguća uz saglasnost 51% kupaca na zajedničkom mernom mestu (podstanica) uz podnošenje zahteva Skupštine zgrade prema isporučiocu. Isporučilac će u odgovoru na zahtev, propisati tehničke uslove za ugradnju istih.

Call Now Button