Elektronska uplata

ELEKTRONSKA UPLATA

Poštovani korisnici obaveštavamo Vas da Vaše račune za grejanje možete plaćati preko sledećih računa banaka ili doći lično na šalter JKP "Energana" Sombor:

VOJVOĐANSKA BANKA: 355-1027811-34

BANKA INTESA: 160-111509-05

AIK BANKA: 105-85399-09

POŠTANSKA ŠTEDIONICA: 200-2388390103040-64

Obaveštavamo sve naše klijente da kod svih gore navedenih banaka mogu da se obrate za servis E-BANKING.

Ovaj servis omogućuje plaćanje računa JKP "Energane" putem bilo kog računara koji poseduje konekciju na Internet.

NAPOMENA: U slučaju korišćenja E-BANKING servisa, poziv na broj računa je matični broj stana, sa računa JKP "Energane"  Sombor.