Kontakt

KONTAKT

Uprava:

Tel. 025 443-367, 025 443-368, 025 443-369

V.D. Direktor:
Đurađ Milanović, 025/443-369
mail: direktor@energana.co.rs

Nadzorni odbor:
Predsednik: Đorđe Zorić
Član:  Lidija Maoduš
Član: Aleksandar Merei

Tehnički sektor: 025/5423-422
Toplana: 025/5415-950
Održavanje: 025/5440-060
Dežurni telefon od 00,00 - 24,00: 063/600-284 
Besplatna telefonska linija za reklamacije od 00-24h ; 0800-222-025
e-mail za reklamacije : reklamacijeenergana@gmail.com


direktor@energana.co.rs

pravnik@energana.co.rs

administracija@energana.co.rs

racunovodstvo@energana.co.rs

likvidator@energana.co.rs

potrosaci@energana.co.rs

javnenabavke@energana.co.rs

komercijala@energana.co.rs

proizvodnja@energana.co.rs

odrzavanje@energana.co.rs

mreza@energana.co.rs

bezbednost@energana.co.rs

elektroodrzavanje@energana.co.rs