Nova toplana

IZGRADNJA NOVE TOPLANE U SOMBORU


Prosečna starost kotlova i toplovoda je 27 godina. Od osnivanja firme, dugo vremena nisu vršeni ozbiljniji investicioni zahvati na osavremenjavanju opreme i poslovanja, sredstava je bilo samo za redovne godišnje remonte i otklanjanje havarija na opremi i toplovodu. Jedine aktivnosti u ovom pravcu bile su 2003. godine - nabavka postrojenja za hemijsku pripremu vode i gasifikacija toplane, koja je dovršena 2005. godine. Tokom 2007 i 2008. godine obavljena je zamena podstanica.

Zastarela i izraubovana oprema, s jedne strane, a nepostojanje sopstvenih izvora finansiranja za rekonstrukciju sistema daljnskog grejanja, s druge strane, naterali su preduzeće da se posveti traženju povoljnih izvora za finansiranje modernizacije sistema. U toku 2004. i 2005. godine ostvareni su kontakti sa Agencijom za razvoj infrastrukture lokalne samouprave oko obezbedjivanja sredstava za finansiranje projekta Zamena magistralnog toplovoda. Projekat je načelno prihvaćen, ali se Upravni odbor Agencije nije nikada sastao, ni odobrio projekat, tako da nije došlo do realizacije.

Krajem avgusta meseca 2006. godine stupili smo u kontakt sa nemačkom kreditnom bankom za obnovu i razvoj - KfW. Zahvaljujući gotovim projektima kojima smo raspolagali u to vreme, preko Poslovnog udruženja "Toplane Srbije" i Ministarstva rudarstva i energetike ušli smo u najuži izbor za program "Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji - Faza III". Na osnovu daljih kontakata, prezentovanja stanja u preduzeću i spremnosti za osavremenjavanje poslovanja u svim vidovima, KfW nas je odabrao, zajedno sa toplanama iz još četiri grada, kao preduzeće odgovarajuće za ovaj program. gradovi predloženi za saradnju u ovom aranžmanu su: Niš, Kragujevac, Kraljevo, Pirot i Sombor, a kasnije je predložen i Zrenjanin.

Program se sastojao od donacije Vlade Republike Srbije u iznosu od 5,5 miliona Evra i mekog kredita KfW-a u iznosu od 20 miliona Evra. Sredstva donacije su dodeljivana proporcionalno vrednosti učešća u kreditu. Rok otplate kredita je 12,5 godina; kamatna stopa 2% godišnje; grejs period 2,5 godine; početak korišćenja kredita - datum prve isplate sredstava za nabavku opreme; namena kredita - nabavka opreme; carine i PDV - sve nabavke oslobodjene su plaćanja carine i PDV-a. Od osnivača, lokalne samouprave, se traži garancija za gradjevinske radove i montažu, odnosno da će sva pristigla oprema biti instalisana i puštena u rad. Garancije za redovno vraćanje kredita KfW-u je preuzela Republika Srbija.

Sve tendere u okviru ovog programa sprovodilo je telo formirano od strane Ministarstva rudarstva i energetike, konsultnata i predstavnika toplana. Plaćanja za opremu vršila su se direktno: KfW - isporučilac opreme.

Podjednaka pažnja u ovom projektu posvećena je tehničkim i institucionalnim merama. Institucionlne mere su predvidjene da odraze podršku osnivača, lokalne samouprave, komunalnom preduzeću, i to kroz zajedničke aktivnosti na planiranju, ralizaciji i kontroli mera iz oblasti energetike na lokalnom nivou, kao i usvajanje i primenu opštinskih akata proizašlih iz Zakona o energetici - Odluke o snabdevanju toplotnom energijom, Tarifnog sistema i Pravila o radu distributivnog sistema.

Ukupan iznos KfW aranžmana za naše preduzeće je bio 2,97 miliona Evra, od čega je iznos od 2,3 miliona Evra kredit, a 640.130 Evra donacija. Namena ovih sredstava bila je nabavka opreme. Program je predvideo davanje opštinske garancije da će nabavljena oprema biti stavljena u funkciju, odnosno da će, u slučaju da samo preduzeće nije u stanju da obezbedi sredstva, finansirati gradjevniski deo investicije, montažu opreme, tehnološku instalaciju, puštanje u rad i probni rad. Garanciju za redovno vraćanje kredita prema KfW-u je preuzela Republika Srbija - Ministarstvo rudarstva i energetike i Ministarstvo finansija).

Razlozi za razradu ideje o izgradnji nove toplane na novoj lokaciji, bliže gradu, su bili: velika dužina magistralnog toplovoda (cca. 1500 m) do prvih stambenih zgrada, na kojoj trenutno ima samo jedan industrijski korisnik, trasa vrelovoda većim delom nije na javnoj površini, što predstavlja problem za održavanje, veliki gubici hemisjki pripremljene i ugrejane vode, zagadjenje zemljišta oko toplovoda, dotrajali gradjevinski deo toplane, mali stepen korisnosti postojećih kotlova, zastarela oprema (pumpe, sistem za nadzor, kontrolu i upravljanje), dimnjak, dimnjače i dimovodi se moraju zameniti. Sve navedeno iziskuje velike godišnje troškove održavanja, a rezultat je, u najboljem slučaju - stagnacija ili zaustavljanje brzog propadanja. Došlo se do zaključka da ukoliko se nešto korenito ne učini, u roku od dve do tri godine preduzeće bi se našlo u ozbiljnim problemima. Eliminacija postojećeg toplovoda na trasi izmedju postojeće i nove lokacije omogućava gradjenje objekata na tom zemljištu.

Ocenjeno je da su prednosti nove lokacije:
- postavio bi se jedan sistem daljinskog grejanja, umrežen, povezan sa svim podstanicama u gradu (čak i onima na dislociranim, lokalnim kotlarnicma);
- sve službe preduzeća bi se našle na jednom mestu;
- zgrada i oprema bi bili potpuno novi, pozdani, iziskivali bi minimum napora i izdataka za održavanje u dužem nizu godina;
- gubici vode na sistemu bi se smanjili za polovinu.

Projekat izgradnje nove toplane predvidja izgradnju kotlarnice kapaciteta 3 kotla za proizvodnju vrele vode temperature preko 120oC do 150oC, snage po 10 MW svaki, a predvidjeno je mesto za još jedan kotao, za naknadnu ugradnju. Kotlovi su opremljeni opremom za rad bez nadzora 24 h. Predvidjena je ugradnja kombinovanih gorionika gas/mazut. Obuhvaćen je smeštaj opreme, kancelarije za rukovodioca proizvodnje, dispečerskog centra, radionice održavanja, skladišta (rezervni delovi, cevi, hemikalije), garderobe, kuhinje sa trpezarijom, sanitarnih čvorova. Kao energenti predvidjeni su gas i niskosumporni, visokokvalitetni mazut. Uz redovan prateći gradjevinski i elektro deo, vodoinstalaciju, razvod gasa i mazuta, vrelovodnu mrežu, grejanje objekta i klimatizaciju, obuhvaćeni su i četiri rezervoara za mazut, svaki zapremine 100m3 , dimovodni kanali i dimnjak.

Na tenderima organizovanim u periodu mart 2008. - jun 2009. godine, naše preduzeće je nabavilo predizolovane cevi, kotlove, gorionike, izmenjivače i ekonomajzere, kolektore, podstanice, kalorimetre, pumpe, opremu za hemijsku pripremu vode, dimnjake, ventile i filtere, softver za hidraulički proračun, sistem za održavanje pritiska i mazutni sistem. Nabavljena je i kontejnerska kotlarnica sa kompletnom opremom za lokaciju Suvajska. Takodje je realizovana i druga isporuka predizolovanih cevi. Nabavljena oprema je vrhunskog kvaliteta, dobavljači su uglavnom renomirani svetski proizvodjači (Viessmann, Weishaupt, Grundfos, Hydro X, IMI Češka, Pneumatex, IsoPlus ...)

S obzirom da je najveći deo opreme za novu toplanu obezbedjen iz KfW programa, Grad je postavio kao prioritet da se iz sredstava APV Fonda za kapitalna ulaganja obezbede sredstva za gradjevinski deo toplane. Fondu za kapitalna AP Vojvodine ulaganja obratili smo se 21.03.2008. godine sa zahtevom za finansiranje gradjevinsko-montažnih radova na novoj toplani i zameni dela toplovoda. Sva potrebna dokumentacija je dostavljena nadležnoj Službi za investicione poslove. Upravni odbor Fonda je 04.04.2008. godine odobrio finansiranje prve faze projekta, u iznosu od 20.000.000,00 dinara, za toplovod. Sredstva su namenski utrošena tokom letnjeg perioda iste godine. 28. jula 2010. godine Fond za kapitalna ulaganja APV nam je odobrio sredstva u iznosu od 124.250.000,00 dinara za gradjevinske i montažne radove.

Gradilište nove toplane u Somboru svečano je otvorio Predsednik pokrajinske vlade, Bojan Pajtić, 15. jula 2010. godine. Od tada radovi neprestano teku. Do sada su izliveni temelji, temelji kotlova, betoniran je pod kotlarnice i sporednih prostorija. Rezervoari za mazut su ukopani i počelo je zidanje zgrade mazutne podstanice. Veliki delovi opreme su postavljeni na svoje mesto u kotlarnici. Montirani su dimnjaci. Postavlja se čelična konstrukcija objekta. Potom sledi zatvaranje objekta panelima (krov i zidovi) i montaža opreme.

Kompletne gradjevinske i mašinske radove izvodi somborska firma Somborelektro doo Sombor.

   

Ukupna vrednost investicije izgradnje nove toplane u Somboru iznosi 5 miliona Evra.

Preduzće je obezbedilo nadzorne organe za gradjevinske, mašinske i elektro radove, koji su uključeni u proces izgradnje prema zakonskim odredbama. Takodje su iz tekuće likvidnosti preduzeća plaćene mnogobrojne prateće studije, ispitivanja, dozvole, saglasanosti, projekti...

Gradilište je otvoreno 15.07.2010. godine. Radovi su završeni 01. oktobra 2011. godine. Nova toplana je u radu od početka 2011/12 grejne sezone.