O nama

O NAMA


Sombor je još od 1749.godine imao organizovanu komunalnu službu. Razvoj privrede grada i brza stambena izgradnja, nametnuli su potrebu za organizovanjem još jedne komunalne grane – Proizvodnja i distribucija toplotne energije.

Kako je toplota, pored vode i vazduha, jedna od osnovnih životnih potreba, Opština Sombor osniva Javno Komunalno Preduzeće "Energana", čija je osnovna delatnost proizvodnja i distribucija toplotne energije.

Danas, preduzeće isporučuje toplotnu energiju u 4.000 stanova i ima znatan broj privrednih korisnika (130).
Instalisani proizvodni kapaciteti su oko 50 MW. Dužina vrelovoda je 13 km. Podstanica ima oko stotinak.

Međutim, "Energanu", pored kotlova, cevi, toplotnih podstanica... , čine i ljudi koji stoje iza tog tehničkog sistema. Timski rad i nesebično zalaganje naših ljudi je usmereno ka zadovoljenju potreba naših potrošača.


Terenska služba "Energane" Vam stoji na raspolaganju 24 sata dnevno, da po prijavi kvara u najkraćem roku interveniše.