Osnovni podaci

OSNOVNI PODACI


Naziv: JKP "Energana"

Oblik organizovanja: Javno komunalno preduzeće

Osnivač: Grad Sombor (Odluka o osnivanju Javnog Komunalnog preduzeća "Energana" Sombor, koju je donela Skupština Grada Sombora broj:023-29/2013-V, objavljeno u Sl. list Grada Sombora broj 3 od 27.03.2013.godine).

Sedište: Sombor, Milete Protića 14

Osnovano: 1984. godine

Broj stalno zaposlenih radnika: 33

Ukupna snaga: 40 MW

Osnovni energent: Mazut, prirodni gas

Dužina vrelovoda: 13 km

Matični broj: 8143382

Registarski broj: 8236028380

PIB: 101841213

 

V.D. Direktor preduzeća: Đurađ Milanović - radna biografija
Nadzorni odbor:
Predsednik: Đorđe Zorić -radna biografija 
Član:  Lidija Maoduš -radna biografija 
Član iz reda zaposlenih: Aleksandar Merei -radna biografija