Reklamacije

JKP Energana, u daljem tekstu prodavac, u skladu sa stavom 2.člana 56 Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ broj 62/2014), dana 22.09.2014. godine ističe sledeće:

 

 OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJA

 

  1. Prijava kvarova i smetnji na sistemu daljinskog grejanja u toku grejne sezone,  vrši se telefonskim putem na broj 5440-060 , u vremenu od 07,00-21,00 časova, ili non-stop na dežurni broj telefona 063-600-284.

 

  1. Reklamacije korisnika daljinskog grejanja koje se odnose na kvalitet grejanja, naplatu usluge, odnos zaposlenih prema strankama, postupanje u skladu sa pozitivnim propisima i drugo, mogu se prijaviti:

- putem besplatne telefonske linije na broj 0800/222-025 u vremenu od 0-24 časova

- putem elektronske pošte - reklamacijeenergana@gmail.com

- putem pošte na adresu Milete Protića 14 ,25101 Sombor