Sastav Nadzornog odbora:

Bojan Đikanović

Predsednik

Lidija Maoduš

Član

Aleksandar Merei

Član iz reda zaposlenih

Nadzorni odbor JKP Energane bira Skupština Grada Sombora na mandat od četiri godine.

Call Now Button