Osnovni podaci preduzeća:

Naziv: Javno komunalno preduzeće “Energana” Sombor

PIB: 101841213

Matični broj: 08143382

Adresa:

Uprava

Milete Protića 14
25000 Sombor

Toplana

Staparski put bb 25000 Sombor

Računi:

AIK BANKA: 105-85399-09

POŠTANSKA ŠTEDIONICA: 200-2388390103040-64

 

Kontakt e-mail adrese po odeljenjima:

Direktor

direktor@energana.co.rs

Odeljenje za finansije

finansije@energana.co.rs

Odeljenje za opšte poslove i planiranje

administracija@energana.co.rs

Call Now Button