JKP Energana izabrana za učešće u pilot projektu BOLJA ENERGIJA u okviru programa USAID

BOLJA ENERGIJA je petogodišnji projekat koji finansira Američka agencija za međunaodni razvoj – USAID.

Cilj projekta je da poboljša energetsku efikasnost u javnim komunalnim preduzećima za proizvodnju i distribuciju toplotne energije u Srbiji i umanji zavisnost Srbije od fosilnih goriva.

U okviru realizacije projekta objavljeni su pozivi za podnošenje ponuda za nabavku opreme i usluga za četiri pilot projekta među kojima je i projekat nabavke SCADA sistema i opreme za toplotne podstanice za JKP Energana Sombor.

Informacije o uslovima i potrebnoj dokumentaciji za učešće na gore navedenim pozivima mogu se naći klikom na sledeće linkove:

Call Now Button