Početak grejne sezone

Na osnovu odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom (“Sl. List Grada Sombora”, br.9/2015 i 3/2017) član 41, stekli su se uslovi da grejna sezona 2023 – 2024 otpočne.

Prvi grejni dan u sezoni 2023 – 2024 je nedelja 15.10.2023. godine.

Mole se korisnici usluga daljinskog grejanja, da se za sve eventualne intervencije na instalacijama obrate službi održavanja na sledeće brojeve telefona: 025/5440-060 ili 063/600-284.

Call Now Button